-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Článek
- -
- Obchod se ženami - závažné porušování lidských práv - Econnect - Sociální oblast - Ženy & Muži
Obchod se ženami - závažné porušování lidských práv

Praha - 30.8.2001
(Azyl/Arcidiecézní charita Praha )

Lena žila v Kyjevě sama s matkou. Pracovala v malém kadeřnictví v centru města, matka byla nezaměstnaná, a proto se Lena snažila vypomáhat za příplatek i ve svém volném čase. Do kadeřnictví často docházel zákazník, pan Fedor, který se vždy nechával od Leny stříhat. Byl to její stálý zákazník, často si povídali a jednou se mu Lena svěřila, že je velmi vyčerpaná a že by ráda zaměstnání změnila. Pan Fedor jí nabídl, že jí může zařídit velmi dobře placené místo pokojské v jednom hotelu v České republice. Lena byla velice nadšená. Pan Fedor jí slíbil, že do České republiky jí odvoz zajistí. Práci totiž zajistil také pro dalších pět dívek, a tak budou převezeny společně mikrobusem. Náklady za cestu prý Lena zaplatí z první výplaty. Potřebné doklady pan Fedor slíbil zajistit. Dívky měly čekat na kraji města u benzinové pumpy. Byly požádány, aby odevzdaly pasy řidiči, vráceny jim budou až na místě. Lena se ptala, zda přijde také pan Fedor, ale bylo jí řečeno, že pan Fedor onemocněl. Začala trochu pochybovat, ale důvěra v pana Fedora pochyby v zápětí potlačila.

Lena se probudila na hranicích, cítila se velmi unaveně i přes to, že vypila poměrně velké množství kávy, kterou jim dal řidič mikrobusu. Hraniční kontrola proběhla bez problémů. Za chvíli zase usnula. Tentokrát ji vzbudil řidič, který ji velmi surově chytil, vytáhl z vozu a nepříliš přívětivě jí řekl, ať si vezme věci a jde dovnitř. Stáli před nízkým domkem se zataženými roletami a vysokým plotem. Dům stál na odlehlém místě poblíž silnice. Lena zapochybovala, že to asi není ten hotel, ve kterém by měla pracovat. Namítla řidiči, že si ji asi spletl s jinou dívkou, ona má pracovat v hotelu ve městě. Řidič ji udeřil. Lena omdlela. Tentokrát se vzbudila v zamčeném pokoji. Definitivně pochopila, že práci pokojské dělat nebude.

Hovoříme-li o fenoménu obchodu se ženami, je třeba si uvědomit, že se jedná o závažné porušování lidských práv. Žena nebo dívka dostane nabídku výborného pracovního místa v zahraničí s vysokými výdělky. Vzhledem k tomu, že jsou tyto nabídky velmi lákavé, žena tuto nabídku přijme. Ve skutečnosti konkrétní nabídnutou práci např. pokojské, barmanky či tanečnice nezačne nikdy dělat. Je vězněna v klubu či bytě, bez jakéhokoliv kontaktu s okolním světem, nucena k prostituci, vydírána. Jsou jí zabaveny cestovní doklady. Tyto ženy jsou krutě fyzicky i psychicky týrány, žijí a "pracují" v nelidských podmínkách. Přijdou-li ženy z takovéhoto prostředí a s takovou životní zkušeností, bývají velmi traumatizovány. Je pro ně obtížné získat zpět ztracenou důvěru ke svému okolí a ztracené sebevědomí. Proces resocializace bývá delší.

Po roce 1989 se fenomén obchodu se ženami začal zejména týkat žen z bývalého východního bloku. Česká republika se tak z hlediska obchodu se ženami stala zemí původu, zemí tranzitní a také zemí cílovou. V současné době je na území ČR obchodováno s mnoho ženami z bývalého Sovětského svazu, ale také z Bulharska; z České republiky jsou ženy odváženy na Západ, zejména do Německa, Itálie, Francie.

Je třeba si uvědomit, jakým směrem jít, chceme-li "bojovat" proti tomuto jevu. Velmi účinnou metodou se ukazuje prevence. Informováním cílové skupiny žen, kterou jsou zpravidla ženy mezi 17 - 25 lety, informováním veřejnosti o tomto problému prostřednictvím médií, kampaní, přednášek atp., můžeme touto formou "boje" postupně snižovat riziko dalších obětí žen. Je třeba sdělit, že tento jev existuje a v jakých podobách existuje, co je pro ženu důležité udělat před tím, než nějakou nabídku na práci přijme a kam se o pomoc obrátit v případě, že se do problému dostane. Důležitým momentem pro ženu je také uvědomit si svá práva, důvěřovat ve své schopnosti a posilovat své sebevědomí.

Dívka Lena z našeho příběhu se stala obětí obchodu se ženami. Byla využita. Nebyla s ní uzavřena pracovní smlouva, neznala místo, kde bude pracovat, aby mohla informovat svoji rodinu, neměla vyřízené doklady potřebné k legálnímu pobytu v České republice, byl jí odebrán cestovní pas. Mnoho žen se od takové situace dostává z neznalosti existence problému, z neinformovanosti.

Je třeba však připomenout, že v České republice existují organizace, které se touto problematiku zabývají a které díky svým odborným pracovníkům mohou poskytnout nejen kvalitní informace, ale i sociální asistenci těmto ženám. Přesto však je nezbytné informovat co nejširší veřejnost, provádět školení pro odborné pracovníky jiných institucí, které se s touto problematikou mohou setkat, a vytvořit tak pevnou informační síť, která bude úspěšnou v boji proti organizovanému zločinu.

Soňa Lundová


Další články z 3.čísla časopisu Azyl, které je věnovano ženám-azylantkám:

Nejhorší je stálý pocit nejistoty
Když si dnes vzpomenu na den, kdy jsem opouštěla Sarajevo, pod palbou granátů a bez jakékoliv jistoty, zda dojedu do Záhřebu v pořádku, prožívám stejnou bolest a zoufalství, která mi tenkrát naplňovala celé tělo.

Problematika státního občanství z pohledu žen - azylantek
Ačkoliv tento článek pojednává, jak ostatně vyplývá z jeho názvu, zejména o postavení žen - azylantek, nelze pro alespoň bazální orientaci čtenáře ve stručnosti nezmínit základní právní úpravu.
 

Podpora a vzdělávaní uprchlíků v těhotenství
Těhotné ženy a mladé matky mají specifické potřeby a potřebují větší podporu než většina ostatních lidí. To platí obzvláště v uprchlických táborech.

Problematika žádostí o azyl z pohledu gender
Při řešení otázek migrační a azylové politiky se stále více dostává na povrch problematika žen-uprchlic. Tato skutečnost nemůže být vysvětlována pouze tím, že ženy a děti tvoří ve světě 80% žadatelů o azyl.

Obchod se ženami - závažné porušování lidských práv
Lena žila v Kyjevě sama s matkou. Pracovala v malém kadeřnictví v centru města, matka byla nezaměstnaná, a proto se Lena snažila vypomáhat za příplatek i ve svém volném čase.

Ženská skupina v azylovém zařízení
Poradna pro uprchlíky ČHV pořádá od konce roku 1999 v azylovém zařízení v Červeném Újezdu setkání žen, žadatelek o azyl.

-
-
zpět   - Econnect
-
-